Dyr i Danmark

Find links om HUSDYR her.Find links om KÆLEDYR her.Find links om PATTEDYR her.Find links om FUGLE her. 

Find links om frøer, tudser, salamandre og andre PADDER samt  KRYBDYR som firben her. Find links om FISK her. Find links om INSEKTER, EDDERKOPPER og andre SMÅDYR her.

Klik på den gruppe dyr ovenover, du er interesseret i at vide mere om, eller du kan rulle ned over siden og se alle links.

Man ved ikke præcis, hvor mange forskellige arter vilde dyr, der lever i Danmark; men det er i hvert fald mange tusinde arter. Alle dyrearter er forskellige, men de dyr, der tilhører den samme dyreart, er næsten ens.

Alle heste er f.eks. én art, og alle hunde er en anden dyreart. Kun husdyr kan se så forskellige ud, selv om de tilhører den samme dyreart. Det er, fordi mennesket 'kunstigt' har fremavlet forskellige racer.

Alle følgende links åbner i nye vinduer, så Miljøedderkoppen bevares nedenunder.

Husdyr

Grisens biologi (svinet, tamsvinet, grise, grisen)

Om grise.

Om produktion af grise (svineproduktion, svineproducenter )

Om miljøproblemer ved svineproduktion - gylle, nitratforurening og svinekød - et kritisk websted om det industrialiserede landbrug.

Om økologiske grise.

Eksempel på opdræt af frilandsgrise.

Fakta om koen (køer, kvæg, tamkvæg)

Lidt om koens livscyklus

Om malkekvæg og mælk

Om kødproduktion af kvæg (kvægproduktion)

Om kvægracer til kødproduktion i Danmark - 18 forskellige racer af køer (kødkvæg)

Om skotsk højlandskvæg i Danmark.

Om økologisk kvægproduktion og økologisk oksekød (lidt svær)

Hesten og dens oprindelse

Heste som familiedyr

Heste-nettet, en hesteportal

Hesteracer og ponyer

Gamle husdyrracer

Får

Økologiske får

Beskrivelser af fåreracer i Danmark

Fåreavl

Gedens oprindelse og biologi

Fakta om ged og gedekid

Om avl af geder (gedehold)

Økologiske geder

Biologi og oprindelse af høns (tamhøns)

Store hønseracer.

Små hønseracer (dværghøns)

Om høns og hønseavl fra Dyrenes Beskyttelse

Økologiske høns og økologiske æg

Biologi og oprindelse af and (tamand, ænder)

Produktion af ænder i Danmark

Biologi og oprindelse af marsvin

Om at holde honningbier - biavl

Den brune bi (en oprindelig birace i Danmark)

Kæledyr (hunde, katte, marsvin, stuefugle) 

Om at vælge hund og hunderace

Hunderacer og hundeleksikon.

Om de forskellige hunderacer

Om at forstå en hundens adfærd

Her finder du mange ting om hunden.

Om katte.

Om katte og kattens pleje.

Om katteracer.

Kat.dk - en katteportal med kattelinks om enhver kat.

Pattedyr 

Pattedyr i Danmark - info fra Skov- og Naturstyrelsen

Liste til beskrivelser af pattedyr i Danmark - info fra Skov- og Naturstyrelsen:

Dådyr, Krondyr, Rådyr, Sika, Vildsvin, Hare, Vildkanin, Birkemus, Hasselmus, Bisamrotte, Husrotte, Brun rotte, Markmus (nordmarkmus), Bæver, Mosegris (vandrotte), Dværgmus (havremus), Rødmus, Egern, Skovmus, Halsbåndmus, Brud, Mink, Grævling, Odder, Husmår, Ræv, Ilder, Skovmår, Lækat, Vaskebjørn, Almindelig spidsmus, Dværgspidsmus, Muldvarp, Pindsvin, Vandspidsmus, Bechsteins flagermus, Bredøret flagermus, Brunflagermus, Damflagermus, Dværgflagermus, Sydflagermus, Vandflagermus, - andre flagermus, Gråsæl, Spættet sæl, Marsvin, Hvidnæse, Delfin, Øresvin, Kaskelot, Spækhugger, - andre hvaler.

Dyr i Danmark - oplysninger fra Danmarks Miljøundersøgelser

Liste over pattedyr i Danske-Dyr.dk

Om rådyret - biologi, levevis og billeder af rådyr

Her står der en masse om rådyr.

Hvad sker der, hvis et rådyr bliver skræmt?

Om rådyrene som skadedyr i haver

Om bæveren som Bæverne - naturens forrygende håndværkere

Om odderen, der er truet i Danmark

Om bæveren, som er kommet tilbage til Danmark efter at have været udryddet i 1000 år.

Pindsvin i haven - måske har pindsvinet været der, uden at du har opdaget det?

Om flagermus i Danmark og deres beskyttelse

Lidt om hasselmusen. Hasselmus ses sjældent i Danmark

Fugle

Fugle i Danmark - info fra Skov- og Naturstyrelsen

Fugle og Natur på nettet med spørgsmål og observationer, svær

Skarven, dens biologi og udbredelse i Danmark, samt endnu mere om skarven

Om svaler, især ved huset (bysvale, landsvale) samt om mursejleren.

Om havens fugle, og hvordan man bygger redekasser til fugle (fuglekasser).

Om husskaden i haver, og om mange skader betyder noget for småfuglene i haverne.

En rigtig spændende side om rovfugle i Danmark

En god side om alle fugle i haven.

  Foreningen for dem der kikker på fugle (Dansk Ornitologisk Forening).

Mange flotte billeder af danske fugle, samt fuglebilleder af amerikanske fugle.

Om de enkelte arter af ænder og andefugle i Danmark.

Om gæs og gåsearter i Danmark, biologiske oplysninger om hver art gås.

Om Svaner i Danmark: Knopsvane, sangsvane og pibesvane

Billeder af vadefugle, bl.a. nærbilleder og andre fotos af hoveder og fuglenæb.

Padder og Krybdyr  

Om padder og krybdyr i Danmark  "god side"

Danske krybdyr og padder, med fotos og lydoptagelser

Krybdyr i Danmark - info fra Skov- og Naturstyrelsen

Padder i Danmark - info fra Skov- og Naturstyrelsen

Om skrubtudsens biologi, og om hvordan skrubtudser har det i Danmark. Skrubtudsen - Skrubtudse (Bufo bufo).

Fisk  

Fisk i Danmark - de truede fiskearter - info fra Skov- og Naturstyrelsen

Om de forskellige danske fisk: aborre, gedde, laks, havørred, torsk, markrel, fladfisk, rødspætte, sandart. - Fakta om fisk og skaldyr, der især lever i saltvand (saltvandsfisk) i havet.

Spørgsmål om hajer besvaret af Kattegatcentret i Grenå.

Om torsk (i Wikipediaen).

Om alle danske fisk  i havet og i ferskvand, ferskvandsfisk .

Insekter og andre Smådyr

Insekter i Danmark - info fra Skov- og Naturstyrelsen

Insekter i Danmark - Svær info fra Skov- og Nautrstyreslen

Danske sommerfugle - fine billeder og tekster om sommerfugle, både dagsommerfugle, natsommerfugle som målere, spindere og ugler, samt småsommerfugle.

Om dagsommerfugle - undervisningsside. Her står der en hel del om sommerfugle med billeder.

Sjove og nyttige oplysninger (facts) om sommerfugle, både danske og udenlandske.

Om sommerfugle på Naturguiden.

Om skovflåten - en skovflåt er måske skovens farligste dyr.

Om sneglene i havet i Danmark - havsnegle i flotte billeder og god tekst fra Danmarks Miljøundersøgelser.